Thursday, July 21, 2011

Nha Trang - Sai Gon, Tết Holiday 2011

 Đã 2 tháng rồi chưa chinh phục thêm được cung đường nào nữa. Nhớ cái chuyến đi này quá. Xe đang được dọn lại. Hi vọng xong sớm, mình lại lên đường.
No comments:

Post a Comment