Monday, July 4, 2011

Saigon - Nha Trang. Tết holiday ,2011


Năm đầu tiên mình đón cái Tết với vespa. Suy nghĩ suốt làm thế nào đây nhỉ, mới chạy xe, xe chạy về quê nổi không, để lại thì không yên tâm. Cuối cùng cũng quyết định về, may sao cũng có ng bạn về cũng. Đường xá thì chưa biết, nhưng máu lên rồi thì cứ thế chạy thôi.

Hai xe băng băng trên đường. Cảm giác lần đầu đi xa đã lắm. Xe này vượt xe kia, rồi xe kia lại vượt lên lại.Chuyến đầu đi nên chưa có kinh ngiệm chụp hình, chủ yếu chụp xe.

No comments:

Post a Comment