Tuesday, July 12, 2011

Spray paint a 1967 vespa super.


Lâu lâu ta lại bày ra trò chơi mới, xịt lại xe màu khác. Cảm giác thích thích. Rất may tác phẩm hoàn thiên cũng tạm ổn.


Bày bừa hết cả góc sân.
1 comment:

  1. We have four basic colors and one new color that can be used to spray paint a camouflage pattern on a truck, boat, tree house etc. tdhuu

    ReplyDelete