Sunday, August 14, 2011

Vespa Model

Vespa ACMA
Thật may mắn khi mua được 1 số chiếc Vespa Model này, thỏa ước mơ. Nhiều lúc làm về mệt, ngắm 1 tí lại vui ngay. Bộ ảnh Vespa Model do bạn Quỳnh Skulls dễ thương chụp.

Vespa Super.
Vespa SS
Vespa Model
Vespa Rally.
Vespa Model

No comments:

Post a Comment