Saturday, September 17, 2011

Sai Gon - Da Nang, Scooter Adventure (September 2011), Day 1


Chuyến đi đầu tháng 9, kỉ niệm một năm quen nhau với bạn gái, đồng thời tạm gạt qua những áp lực trong công việc. Hành trình rất dài, gấp đôi những chặng đường mình đã từng đi, đến những miền đất mình chưa từng tới. Chuyến đi thành công tốt đẹp, với nhiều kỉ niệm đáng nhờ. 
Cám ơn người bạn gái dễ thương luôn cùng mình sát cánh trên các chặng đường và cho ra một bộ hình thiệt là đẹp, Quỳnh Skulls ( http://qskulls.com/). Cám ơn những người bạn vespa đã đón tiếp mình nới dừng chân, các bạn là những người bạn tuyệt vời.
Binh Thuan

My dear, :x


Dừng chân ngỉ ngơi.
 Toàn là những cung đường đẹp.


The Scooterist.

No comments:

Post a Comment