Tuesday, September 20, 2011

Sai Gon - Da Nang, Scooter Adventures (September 2011), Day 2

 Nha Trang - Khánh Hòa.
Ngày thứ hai của Scooter Adventures xuất phát từ Nha Trang đi Quy Nhơn. Bắt đầu đi cung đường lạ, và lần đầu tiên khám phá. Cám giác rất lạ khi đến những miền đất mới. Trời nắng lắm, nhưng không mệt vì luôn có bạn đường dễ thương bên cạnh.

 Nghỉ chân tại Ninh Hòa, Khánh Hòa.
 Nghỉ chân tại Phú Yên.
Do đi đường quốc lộ, không ngang qua thành phố Tuy Hòa nên không cảm nhận được vẻ đẹp của Phú Yên.
 Chân cầu Đà Rằng.
Scooter Adventures
 Gần tới Bình Định rồi. Nghỉ giải lao trò chuyện với một số người dân nơi đây. Chú bé thật hồn nhiên.

 Đường vào Quy Nhơn - Bình Định rất là đẹp. Cool.
Trời đã bắt đầu tối khi tụi mình bắt đầu vào Quy Nhơn. Thành phố hiền hòa này chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhỏ.

No comments:

Post a Comment