Thursday, October 20, 2011

Scooter Rally: Sai Gon - Buon Me Thuot (Viet Nam - 1957)


The Scooterist | Một số hình ảnh quý giá về cuộc đua xe scooter đầu tiên tại Việt Nam năm 1957, được chia sẻ trên diễn đàn www.vespafriends.com. Cám ơn anh An (khongsaykhongve) đã chia sẻ những hình ảnh mang tính lịch sử này.

Maybe it was the first scooter rally in Viet Nam.

1 comment: