Wednesday, October 12, 2011

Vespa Rally, 24 - 25 September 2011 (SaiGon - VungTau) - Day 2

Bạn gái dễ thương của mình.
Ngày tiếp theo của chuyến đi Vũng Tàu vào cuối tuần. Được thổ địa dẫn đi nên cũng thăm thú được khá nhiều nơi. Ăn uống cũng rẻ, anh em đỡ mất công tìm kiếm. (vespa rally)Jonathan Gick - A scooterist from America.Jon fixed his scooter.

Jon and Lý Tồ.
Me and Jon racing helmet.
Bac to Sài Gòn.

Me and my girl friend. Do you see her?

No comments:

Post a Comment