Monday, January 2, 2012

Cococola commercial with Lambretta LD


Find out on http://lambrettabrasil.blogspot.com/
It's so funny.

2 comments:

  1. Ở Châu Mỹ Lating nh nơi ng ta gọi "xe máy" là "Lambretta" đó.
    Tường tự như "Honda" ở Việt Nam hehe

    ReplyDelete
  2. nói chính xác hơn thì scooter là Lambretta.hi

    ReplyDelete