Sunday, July 15, 2012

On any Sunday: Meet up scooterists in Saigon


Meet up some scooterists at last sunday.


2 comments:

  1. Cám ơn anh. hehe. Vẫn tiếc cái tấm có cột điện và tấm cuối cùng. Em tính chụp anh, anh Thành và anh PX King Kong thì anh Nhâm chạy lên, mất tấm 3 xe chạy chung. :D

    ReplyDelete